Ключовете в Китайския Език

Ключове с 1 черта (一画):

撇字旁 (piĕzìpáng)

извита наляво
  • Примери:

乙、钩旁 (yĭ-gŏupáng)

нагъната
  • Примери:

Ключове с 2 черти (二画):

同字匡儿(tóngzìkuāngr)

обграждащ отворен отдолу: рамката на 同
  • Примери:

力字旁 (lìzìpáng)

сила
  • Примери:

角字头 (jiăozìtóu)

рог
  • Примери:

山字匡 (shānzìkuāng)

обграждащ отворен отгоре: рамката на 山
  • Примери:

Ключове с 3 черти (三画):

Ключове с 4 черти (四画):

Ключове с 5 черти (五画):

Ключове с 6 черти (六画):

Благодарности на Яна Шишкова за предоставения материал!

Източник на статията