афикс

Китайската морфема в словообразувателна функция (лексикология)

В словообразуването делим морфемите условно на 3 големи групи:

Прочетете ОЩЕ >