видове финали

Видове финали в китайския език (фонетика и фонология)

В китайския език има общо 39 финала, които според своята структура се разделят на три подвида – прости финали (монофтонги) и сложни финали (дифтонги […]

Прочетете ОЩЕ >

Вокална система на китайския език (фонетика и фонология)

Класификацията на гласните се извършва според трите основни аспекта на тяхната артикулация:

Прочетете ОЩЕ >