Ган Бао

Ранни повествователни форми сяошуо 小说 (литература)

Сяошуо – 小说 представляват кратки, конкретни и доста свободни в сюжетно и тематично отношение истории.

Прочетете ОЩЕ >