градски повести

Развитие на градската проза. Хуабън 话本 (литература)

По време на Сун се заражда и повествователен жанр, който не е написан на 文言 и е близък до разговорния език – 话本.

Прочетете ОЩЕ >