китайски език

Джан Хън и сеизмографът (първа част) – 张衡和地动仪 (урок)

晚上,满天的星星像无数珍珠挂在天空。

Прочетете ОЩЕ >

Курсови работи и съчинения

Курсови работи и съчинения посветени на Китай и китайския език:

Прочетете ОЩЕ >

Статии за Китай

Статии посветени на Китай, китайската култура и изучаването на китайския език:

Прочетете ОЩЕ >

Преводи

Преводи от китайски на български език – уроци, статии и уч. материали свързани с китайската култура, литература и език:

Прочетете ОЩЕ >

Материали по китайска фразеология

Уроци и учебни материали – Китайска фразеология:

Прочетете ОЩЕ >

Китайска лексикология и словообразуване

Уроци и учебни материали – Китайско словообразуване и лексикология:

Прочетете ОЩЕ >

Китайска фонетика и фонология

Уроци – Китайска фонетика и фонология:

Прочетете ОЩЕ >