Книга на главния историк

Историография – фигурата на Съма Циен (литература)

1) Най-първите надписи (върху кости 甲骨文) са свързани с летописа или с историята. Присъства датата, съдържанието и сбъдването. Това са протоформи на йероглифи, не […]

Прочетете ОЩЕ >