Книга на промените

Древнокитайски философски школи

Философията в „Книгата на промените“, както се показва и в заглавието й, съдържа в себе си променливите ситуации в живота, как те се отразяват […]

Прочетете ОЩЕ >

Астрологията в Китай

Астрологията 占星学 в Китай е особено тясно свързана с натурфилософията. “Небето, Земята и Човекът са трите космически сили, а човекът е този, който трябва […]

Прочетете ОЩЕ >

Историография – фигурата на Съма Циен (литература)

1) Най-първите надписи (върху кости 甲骨文) са свързани с летописа или с историята. Присъства датата, съдържанието и сбъдването. Това са протоформи на йероглифи, не […]

Прочетете ОЩЕ >

Обзор на китайската художествена литература

Със своята 3000 годишна история китайската литература представлява единствената писмена традиция на велика древна цивилизация, която е съхранила своите извори, в спокойно себеупование е […]

Прочетете ОЩЕ >

„И-Дзин” 易经 – Книга на Промените

„И-Дзин” (易经) – кратко описание „И-дзин“ – известна още като „Джоу И“, „Джоуската Книга на Промените“, е един от най-значимите паметници на китайската и […]

Прочетете ОЩЕ >