Крайречни разливи

Еволюция на китайския роман (литература)

По време на династия Мин се осъществява опит за възраждане на изящната словесност и литература (雅文学).

Прочетете ОЩЕ >

Превод на част от романа “Речни заливи” 水浒

Превод на откъс от романа “Речни заливи” 水浒. Старицата спеше долу и чуваше как се карат, но не обръщаше на това никакво внимание. Когато […]

Прочетете ОЩЕ >