литература

Периодът на 50-те години (литература)

Средата на 40-те, началото на 50-те години на 20-ти век Промени в литературата, сцена на силно обвързване на литературата с политиката (не е ново, […]

Прочетете ОЩЕ >

Литературата след културната революция (литература)

Културната революция в крайна сметка има своя край, който настъпва януари 76г., когато Джоу Ънлай загива.

Прочетете ОЩЕ >

Лу Сюн – 鲁迅 (литература)

Лу Сюн – 鲁迅 пише есета, поезия, фейлетони, памфлети и поезия в проза.

Прочетете ОЩЕ >

Групировка “Новолуние” 新月社 (литература)

Началото и е през 1923 от 闻一多, 徐志摩,胡适, през 1926 има вече едно от най-влиятелните литературни издания – приложението на 《晨报》, (след това, като […]

Прочетете ОЩЕ >

Ранен китайски символизъм и модернизъм (литература)

Символизмът в Китай по времето на неговото възникване няма влияние. Люлката му е Франция, предтеча е Бодлер, а след него в редиците му се […]

Прочетете ОЩЕ >

Преход към съвременност (литература)

Проникване на влияние от Запада – фактор за развитието на литература и обществото.

Прочетете ОЩЕ >

Сън в алени покои – 红楼梦幻 (литература)

Романът «Сън в червените покои» – 红楼梦幻 (или още: Сън в алени покои) е уникално явление в китайската литература: епически мащаб и широк обсег […]

Прочетете ОЩЕ >

1 2 3 ... 6 Next page ›