многосрични думи

Морфема и дума в китайския език (лексикология)

Основен обект на лексикологията е възприето да се твърди, че е думата. Но трябва да се отбележи, че в различните езици ‘дума’ е различно […]

Прочетете ОЩЕ >