морфема

Семантично-функционална характеристика на морфемата и думата (лексикология)

Проблеми при дефинирането на думата Морфемите не са трудни за дефиниране, имат ясни граници. Думата обаче е понятие, което в никой език не е […]

Прочетете ОЩЕ >

Морфема и дума в китайския език (лексикология)

Основен обект на лексикологията е възприето да се твърди, че е думата. Но трябва да се отбележи, че в различните езици ‘дума’ е различно […]

Прочетете ОЩЕ >