натурфилософия

Астрологията в Китай

Астрологията 占星学 в Китай е особено тясно свързана с натурфилософията. “Небето, Земята и Човекът са трите космически сили, а човекът е този, който трябва […]

Прочетете ОЩЕ >