Периодът Уей-Дзин

Битие и Небитие

В китайският език най-близко до глагола „съм” е „you” (有), което достатъчно добре се използва и в значението „имам”. Това трябва да се има […]

Прочетете ОЩЕ >