празник на Луната

中秋节 – Празникът на есента (урок)

丽莎: 小云,中秋节快乐! 小云: 中秋节快乐!丽莎,中秋节是个团圆的节日,我爸爸妈妈请你去我们家过节。

Прочетете ОЩЕ >