разговорна фразеология

Стилистична класификация – разговорна и книжна фразеология (фразеология)

Функционално-стилистични особености на китайската фразеология Разпределението на думите и фразеологизмите не е еднакво. Повечето думи принадлежат на общо-стиловата лексика, а при фразеологизмите разпределението е […]

Прочетете ОЩЕ >