резултативни глаголи

Полуафиксация. Типове полуафиксални думи (лексикология)

Полуафиксацията представлява самостоятелен, лексико-морфологичен словобразувателен начин, заемащ средно положение между композицията и афиксацията. След композицията, тя е вторият по-продуктивност словообразувателен начин в китайския език.

Прочетете ОЩЕ >