синонимия

Еднозначност и многозначност при фразеологизмите (фразеология)

Фразеологизмите са устойчиви словосъчетания и фрази. Тази устойчивост не е абсолютна и общовалидна. Фразеологизмите имат и алтернативни форми, устойчивостта е относителна.

Прочетете ОЩЕ >

Синонимия – видове синоними (лексикология)

Синонимия – близост на значенията на различни думи, един и същи предмет, с различни думи се представят различни страни на едно и също понятие, […]

Прочетете ОЩЕ >