синтактична парадигма

Граматична омонимия в китайския език (лексикология)

Отделяне на лексикални и граматични омоними – в китайския език, това е голям проблем, защото, за разлика от омофони и омографи, при тях не […]

Прочетете ОЩЕ >