словообразувателни начини

Словообразувателни начини и типове в китайския език (лексикология)

В китайския език основните словообразувателни начини са 3: Композиция Полуафиксация Афиксация

Прочетете ОЩЕ >