Съма Тан

Съма Циен, „Записки на историка“ и тяхното въздействие върху китайската историография и култура

Автор на курсовата работа: Стоян Геговски – специалност Китаистика, СУ Съма Циен (司马迁) е един от най-популярните и почитани личности на древен Китай. Съма […]

Прочетете ОЩЕ >