Творческо обществою

„Творческо общество” 创造社 – Ю Дафу и Гуо Можуо (литература)

„Творческото общество” 创造社 залага не на просветителската роля на литературата, а на функцията й да пресъздава индивидуалните мисли и стремежи. Въвеждат понятия като декаденс, […]

Прочетете ОЩЕ >