теория

Теоретическите идеи на китайската модернизация

Може ли да се говори за теория на китайската модернизация? Ключовата ми теза е, че през изминалите 30 години на китайската модернизация вече кристализира […]

Прочетете ОЩЕ >