учебни материали

Китай след смъртта на Дън Сяопин

Дън Сяопин умира на 19 февруари 1997 г. на деветдесет и две годишна възраст и смъртта му бележи края на една епоха, тъй като […]

Прочетете ОЩЕ >

Епохата на Дън Сяопин

След смъртта на Мао, Дън Сяопин го наследява и организира кампании за реабилитирането на жертвите от Културната революция.

Прочетете ОЩЕ >

Културната революция и периода на Дън Сяопин

В годините след Големия скок се извършва една икономическа и политическа реконструкция, чиято цел е да поправи последствията от икономическата и социалната криза, която […]

Прочетете ОЩЕ >

Китай след революцията от 1949 г.

Половинвековният период след идването на комунистите на власт може да бъде разделен на два основни етапа: революционен етап, продължил до смъртта на Мао Дзедун […]

Прочетете ОЩЕ >

Китайско-Японската война 1937-1945 г.

След като през 1931 г. окупира Манджурия, Япония продължава нашествието си в Северен Китай. През следващата година Китай и Япония водят една необявена война […]

Прочетете ОЩЕ >

Нанкинското десетилетие 1928-1937 г.

Гуоминданът превръща Нанкин в своя столица, тъй като градът е по-близо до земите на политическия й контрол. Пекин е преименуван на Бейпин – „Северен […]

Прочетете ОЩЕ >

Епохата на военно диктаторство – 1916-1928 г.

През периода след смъртта на Юен Шъкай централното управление престава да управлява в национален мащаб и действителната власт попада в ръцете на военни управители […]

Прочетете ОЩЕ >