Етимологична класификация (лексикология)

Към изконните се обособяват няколко групи:

Уънйенизми (文 言词)- изконни думи, които са наследени от стария език. Те са стилистично украсени, белег са за ‘книжност’, присъстват във високите стилове (заедно със синтактична усложненост): 目击ставам свидетел,畏惧,鄙视,浩大,繁荣,宏伟,左右,时光,典范;如此,无,于是,未必; 名声-слава, 骨肉-близък роднина; 依据-осланям се;

Добавени думи: компютър, мрежа, космос;

Диалектизми (方言词) – стилистично украсени, обикновено се използват в разговорните стилове. За разлика от диалектните думи, те са навлезли в книжовния език: 晓得、搞、垃圾、把戏 правя номера、名堂 постижение. На юг от Яндзъ те са много повече. В много случаи като значение те съвпадат с това в путунхуа, но четенето им е различно: например 街 в кантонския се чете gā. На север езикът е повлиян от нашествениците, докато в южните диалекти той е съхранил много проявления на стария език. Те са различни, понякога непонятни: 多鼻子-很多.Затихващи/постепенно отмиращи думи: 当差,奶妈,(бръснар), 大少爷 (някои се завръщат)


СЛЕДВАЩ УРОК #20 >> Начини на заемане на думи – фонетичен, хибриден и семантичен (калкиране). Словообразувателни типове заети думи.


.