История

История на Китай

ТЕМА 1 >> Селски въстания в късния период на Цин


ТЕМА 2 >> Късен период на управление на Цин


ТЕМА 3 >> Краят на Цинската династия


ТЕМА 4 >> Синхайската революция и отхвърлянето на Цинската власт


ТЕМА 5 >> Епохата на военно диктаторство – 1916-1928 г.


ТЕМА 6 >> Нанкинското десетилетие 1928-1937 г.


ТЕМА 7 >> Китайско-Японската война 1937-1945 година


ТЕМА 8 >> Китай след революцията от 1949 г.


ТЕМА 9 >> Културната революция и периода на Дън Сяопин


ТЕМА 10 >> Епохата на Дън Сяопин


ТЕМА 11 >> Китай след смъртта на Дън Сяопин

Курсови работи по китайска история

КУРСОВА РАБОТА ПО ИСТОРИЯ 1 >> Управление по времето на Манджурската династия Цин


КУРСОВА РАБОТА ПО ИСТОРИЯ 2 >> Династия Хан


КУРСОВА РАБОТА ПО ИСТОРИЯ 3 >> Реформаторът Дън Сяопин


.