Китайската поезия през 80-те (литература)

Средата на 80-те години бележи следващ етап на осъвременяване на поезията – срещу поезията на мънлун.

Появява се групата 大学生诗派 студентска поезия 第三代 – не целят изящество, носят нихилистичен дух. Твърдят, че мънлун поезията остава обременена със събитията от К. р., тя е от поети, израснали по нейно време – поколенчески натоварена, поколенчески Аз. Имат свой манифест за революционност, войнственост (мън лун нямат програмни текстове). Сред най-дейните са 于坚,朝东,蓝马. Разделя се на групировки:

• Ю Дзиен + Хан Дун = 他们文学社; Хан Дун поддържа пречистването на поезията, да се премахне патосът, пищната образност, въвеждане на „хладно отношение”, негови стихове: „你见过大海” – справя се с традиционния символ на морето – престава да бъде типичен символ, носи усещане само по себе си; разкрива баналното, стереотипното

• 非非主义 срещу класическото разбиране на поезията; ключово понятие 还原 възвръщане на първоначалния облик и смисъл на думите; 蓝马 и 周伦佑; 前文化 „предкултура”; присъединяват се Ян ли, Хъ Сяоджу (стихотворение „Зад нас стоеше кон”), 小安 – автори от малцинствени групи и жени. Най-яростно крило от авангардистите. Стиховете не са лирични, образни, метафорични.

• Трето крило на студентската поезия е 中年诗歌 + 西州,欧阳,江河 не са съгласни със стила на 他们, те се явяват като продължение на мън лун – съзерцателни, с образи, метафори.

Развитие на интернет поезия, първи литературни сайтове, публикуване на произведения достъпни за всички.

民间写作 – термин на Хан Дун – неофициално, независимо, автентично китайско; срещу интелектуалната поезия, спонтанно, чисто, интуитивно; дели се на 口语化诗 поезия на разговорния език (самоцелно опошляване, вулгаризми, ругатни); 下半身诗 телесна поезия – сексуални, гастрономически изживявания; 废话诗 не дължи нищо на никое учение, не е ангажирана

知识分子写作 на Си Чуан и Оу Ян – хората стават все по-ерудирани, правят поетически превод на това, което четат


СЛЕДВАЩ УРОК 34 >> Гао Син-дзиен и неговата визия за авангардната китайска литература и език; драми, романи и разкази – адаптиране на западни повествувателни техники и реализиране на нов тип наративност и психологизация.


.