Поучителни китайски пословици и поговорки

Традиционни Китайски Поговорки

Ако не променяме посоката си, има голяма вероятност да стигнем там, където ни водят.


Ако не искаш другите да знаят какво си направил, по-добре не го прави изобщо.


Ако никога не сте направили нещо лошо, не бива да се притеснявате че дяволът може да почука на вратата Ви.


Без вятър, няма вълни.


Водата може не само да носи кораба, но и да го потопи.


Всички гарвани по света са черни.


Един монах може да носи вода на раменете си, двама все ще могат да поделят работата, но ако са трима ще останат жадни.


Един хитър заек ще има три отвора на бърлогата си.


Едно куче лае по нещо, останалите лаят по него.


Зад всеки преуспял човек, винаги стои друг преуспял човек.


Изпуснатата риба е винаги голяма.


Искаш ли да оставиш пиенето, погледни трезвен пияния.


Който те клевети зад гърба ти, се бои от тебе, а който те хвали в очите, те презира.


Кучето няма да напусне стопанина си, защото е беден.


Можеш да си върнеш загубеното злато, но загубеното време — никога.


На едно и също легло сънуваш различни сънища.


Най-бледото мастило е по-добро от най-добрата памет.


Направи щастливи тези, които са близо и онези, които са далеч, ще дойдат.


Не калта крепи стената.


Не се страхувай ако се движш бавно, страхувай се ако стоиш на едно място.


Не съдете за коня по седлото му.


По-добре диамант с дефект, отколкото камъче без такъв.


По-късно е, отколкото си мислиш.


Пътуване на хиляди мили започва с една единствена стъпка.


Само с приказки ориз не се готви.


Този който бърза, не може да ходи с достойнство.


Този който пита е глупак за пет минути, но този, който не пита, остава глупак завинаги.


Човек не може да откаже да яде, само защото има шанс да се задави.


Щом кучето се качва на покрива, то го прави по обичайния начин.


Ако искаш 1 година благоденствие, засей зърно; ако искаш 10 години благоденствие, посади дърво; ако искаш 100 години благоденствие, възпитавай хора.


Ако си по-тих, си обкръжен от по-малко комари.


Безпристрастният чиновник се затруднява като взема решения за домашните си проблеми.


Вместо да проклинаш тъмнината, по-добре запали свещ.


Водата може не само да носи кораба, но и да го потопи.


Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и от цели три години учене.


Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина.


Делата на бога остават невъзнаградени.


Добавя крака на змията, като рисува.


Един метър сняг не става от един ден студено време.


Един човек изкопава кладенец, хиляди хора пият от него.


Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите.


За да набиеш тигъра с тояга, ти трябват кръвни братя.


Запази зеленото дърво в сърцето си и някой ден пойна птица ще свие гнездо в него.


Изкарал три дни на пост и вече си мисли, че е за рая.


Изпуснатата риба е винаги голяма.


Истината е не да ходиш по водата или да летиш по въздуха, а да стъпваш здраво на земята.


Искаш ли да оставиш пиенето, погледни трезвен пияния.


Както дървото се нуждае от кора, така и човек се нуждае от лице.


Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира.


Кучето няма да напусне стопанина си, защото е беден.


Можеш да си върнеш загубеното злато, но загубеното време — никога.


На дълъг път научаваш издръжливостта на коня си; с дългото изминало време научаваш истинския характер на приятелите си.


На едно и също легло сънуваш различни сънища.


Най-бледото мастило е по-добро от най-добрата памет.


Не калта крепи стената.


Не си ли кривиш душата — не бой се, че ти е крива сянката; не стъпваш ли накриво- не бой се,че обувките ти са разкривени!


Недей да береш яд, само не забравяй.


Нужни са стотици прераждания, докато двама души се съберат на един кораб.


Пиеш ли вода, мисли за извора.


Поправя този, който постъпва правилно.


През деня — мисли, през нощта — сънувай.


Провалиш ли се сам, сам се изправяй.


Промèни в главата — промèни в лицето.


Родителите са ти дали живот, волята си възпитавай сам.


Силният пълководец няма слаби войници.


Слабите коне имат слаби ездачи.


Старият кон в обора иска да пробяга още 1000 ли (около 500 км.).


Трябва пот, за да свършиш работата, но за да я критикуваш, е нужна само малко слюнка.


Хем иска конят му да е най-добър, хем иска да не пасе сено.


Щом кучето се качва на покрива, то го прави по обичайния начин.


Забавни Китайски Поговорки

Човек с една клечка ходи гладен.


Войната не може да определи кой е прав, войната определя кой е оцелял.


Човек, който живее в стъклена къща, трябва да се преоблича в мазето.


Човек, който изпуска пиано в минна шахта, получава плосък миньор.


Човек, който заеква, има повече за казване.


Човек, който киха без салфетка, взима нещата в свои ръце.Chinese Proverbs With Pinyin and Original Translations


.