Консонантна система на китайския език (фонетика и фонология)

1. Фонетична транскрипция на инициалите

От 22-та съгласни звука, които съществуват в китайския книжовен език, ролята на инициали могат да изпълняват всички освен ng [ŋ]

b [p]; k [k’]; f [f]; z [ts], sh [ʂ]
p [p’]; m [m]; h [x]; c [ts’]
d [t]; n [n]; j [tɕ]; s [s]
t [t’]; l [l]; q [tɕ’]; zh [tʂ]
g [k]; r [ʐ]; x[ɕ]; ch [tʂ’]

При учленение на съгласните въздушната струя преминавайки през устната кухина среща преграда, затова артикулацията на гласни и съгласни може да се разглежда от два аспекта – според мястото на учленение и според начина на учленение (начин на преодоляване на преградата).

2. Класификация на инициалите според МЯСТОТО на учленение

 • 双唇音 – билабиални, следователно преградата се образува от горна и долна устна. Пример: b, p, m
 • 唇齿音 – лабиодентални, следователно преградата се образува от горна устна и зъби. Пример: f
 • 舌尖中音 – дентални, следователно преградата се образува от върха на езика и алвеолите
 • 舌根音 – веларни – преградата се образува под корема на езика и мекото небце
 • 舌面音 – палатални – преградата се образува от гърба и езика и твърдото небце. Примери: j, q, x
 • 舌尖前音 – алвеолни, преградата се образува от апекса и алвеолите. Примери: z, c, s
 • 舌尖后音 – посталвеолни, преградата се образува от апекса и твърдото небце. Примери: zh, ch, sh, r (при ‘r’ имаме ретрофлексно учленение, върхът на езика е леко извит)

3. Класификация на инициалите според НАЧИНА на учленение

А. Според начина на преодоляване на препятствието:

 • 塞音 – преградни (оклузивни): b, p, d, t, g, k
 • 擦音 – проходни, фрикативни, търкави: f, h, x, sh, r
 • 鼻音 – назални (въздушната струя навлиза през устната кухина): n, m
 • 边音- латерални (въздушната струя преминава от двете страни на езика и преминава преградата)

Б. Според силата на въздушната струя:

 • 不送气 – неаспировани, непридихателни (въздушната струя е сравнително слаба). Примери: b, d, g, j, zh,
 • 送气 – придихателни. Примери: p, t, k, q, ch, c

В. Според това дали при артикулацията гласните струни трептят или не:

 • 浊 – звучни, сонорни. Примери: m, n, r, l

СЛЕДВАЩ: УРОК #4 >> Вокална система на китайския език. Класификация на гласните.


.