Материали по китайска литература

Китайска литература

Уроци и учебни материали – древна, средновековна и съвременна китайска литература:


>> ОБЩ Обзор на китайската художествена литература


УРОК 1 >> Обща характеристика на древнокитайската литература. Проблеми на периодизацията, взаимоотношения между писмена и устна традиция. Херменевтика и роля на коментара.


УРОК 2 >> Древнокитайска митология – източници и състояние на автентичния материал. Видове митове и етапи в тяхното развитие. Основни митологични персонажи и митологеми.


УРОК 3 >> Песенно-поетично творчество в „Маошъ” 毛诗 – история на паметника, характеристика, състав, тематика. Видове песни. Идеалният модел на поезията според Големия предговор 大序; функции на малките предговори 小序.


УРОК 4 >> „Чуски строфи” 楚辞: първи сборник с авторска поезия. Постановка за Централната и Южната литературна традиция. Първи поети – Цю Юен, Сун Ю, Дзя И, Съма Сянжу. Формиране на жанра фу 赋.


УРОК 5 >> Историография – фигурата на Съма Циен и „Записки на историка” 史记. Структура на паметника, роля и функции на животописите 列传.


УРОК 6 >> Юефу 乐府 – ранни и късни (уънжен юефу 文人乐府).


УРОК 7 >> Литература на периода дзиен-ан 建安, Цао Цао, Цао Пи, Цао Джъ.


УРОК 8 >> Седмината изтъкнати от Бамбуковия лес 竹林七贤. Дзи Кан и Жуан Дзи.


УРОК 9 >> Тао Юенмин


УРОК 10 >> Ранни повествователни форми сяошуо 小说. Ган Бао. Сборникът „Издирени и записани чудновати истории” 搜神记.


УРОК 11 >> Будизъм – исторически преглед и особености при процеса на адаптиране в китайската семиосфера. Китайски будистки школи. Чан будизъм и неговото влияние.


УРОК 12 >> Поезията на династия Тан – формални особености на 近体诗, философска наситеност, теми и емоционален свят.


УРОК 13 >> Ли Бай, Ду Фу, Уан Уей.


УРОК 14 >> Хан Ю, Лиу Дзун-юен; концепцията им за „възвръщане към древността” – 复古.


УРОК 15 >> Нов поетичен жанр цъ 词 във времето на Северна и Южна династия Сун. Поети- лирици и поети-патриоти.


УРОК 16 >> Развитие на градската проза. Хуабън 话本 – градски повести, видове, специфика.


УРОК 17 >> Класическа китайска драма. Водещи драматурзи – Гуан Ханцин, Уан Шъфу, Бай Пу, Ма Джъ-юен.


УРОК 18 >> Еволюция на китайския роман. Преход от устна към писмена традиция и проблем за авторството. „Трицарствие” 三国演义и „Речни разливи” 水浒传.


УРОК 19 >> Романи за пътешествия – „Пътешествие на запад” 西游记и „Пътешествие из западните морета”西洋记.


УРОК 20 >> „Дзин, Пин, Мей” 金瓶梅.


УРОК 21 >> „Неофициална история на конфуцианците” 儒林外史 – образец за късен класически роман; реализъм, сатирична окраска, хуманистични идеали, търсене на положителния герой.


УРОК 22 >> „Сън в червените покои” 红楼梦幻- история на текста, основен авторски замисъл, дискусии върху романа и методики за изследване.


УРОК 23 >> Преход към съвременност. „Движението за нова култура”. Краят на 19. – нач. 20 век: периодика и преводи.


УРОК 24 >> „Творческо общество” 创造社 – Ю Дафу и Гуо Можуо.


УРОК 25 >> Ранен китайски символизъм и модернизъм – Ли Дзинфа, Му Мутиен и Фън Найчао.


УРОК 26 >> Групировка „Новолуние” 新月社 – Сю Джъмо и Уън И-дуо.


УРОК 27 >> Лу Сюн – творчески път и идейно-естетическа платформа; характеристика и значение на литературното му дело.


УРОК 28 >> Периодът на 50-те години – етапи и критерии в развитието на литературата.


УРОК 29 >> Прояви на скрито писане (潜在写作) – от дневниковите бележки на Шън Цун-уън, през прозата на Фън Дзъкай до неофициалните романи по време на културната революция.


УРОК 30 >> Литературата след културната революция 文化革命 – основни проблеми и насоки; репортажна литература 报告文学, литература на белези от рани 伤痕文学, литература в търсене на корените 寻根文学 и др.


УРОК 31 >> Белетристика – Уан Мън, Дзун Пу, Дзя Пин-уа и др.


УРОК 32 >> Поезия на забулената луна 朦胧诗 – нехомогенност на явлението, разнопосочност, проекции на модернизма – Бей Дао, Гу Чън, Дуо Дуо, Йен Ли и др.


УРОК 33 >> Китайската поезия през 80-те: конфликтът между интелектуално (知识分子写作) и неофициално (民间写作)писане. Движението фейфей 非非主义 в търсене на предкултурния език.


УРОК 34 >> Гао Син-дзиен и неговата визия за авангардната китайска литература и език; драми, романи и разкази – адаптиране на западни повествувателни техники и реализиране на нов тип наративност и психологизация.


КУРСОВА РАБОТА >> Пътешествие на Запад – 西游记

Преводи - Лу Сюн - 鲁迅

Преводи на част от произведенията на Лу Сюн – 鲁迅:


„Сапун” 《肥皂》


„Мъст” 《复仇》

Древно-китайски преводи

Древно-китайски текстове с превод на български език:


ТЕКСТ 1 >> Какъв е Конфуций като човек? (古文)


ТЕКСТ 2 >> Джао Дзиендзъ напада царство Ци (古文)


ТЕКСТ 3 >> Дзън Шън убива човек (古文)


ТЕКСТ 5 >> Двуглава змия (古文)


ТЕКСТ 6 >> Митичната птица (古文)


ТЕКСТ 7 >> Пътешествието на рибаря (古文)


ТЕКСТ 8 >> Владетелят на царство У иска да нападне царство Чу (古文)


ТЕКСТ 9 >> Да учиш (古文)


ТЕКСТ 10 >> Далечната вода не гаси близкия пожар (古文)


ТЕКСТ 11 >> Да обичаш лотоси – 爱莲说 (古文)


ТЕКСТ 12 >> 虎与狐 – Тигърът и лисицата (古文)


ТЕКСТ 13 >> 氣 – Безкрайната жизнена енергия (古文)


ТЕКСТ 14 >> 炳燭之明 – Светлината от запалена свещ (古文)


ТЕКСТ 15 >> 蚌方出曝 – Мида се препичала на слънце (古文)


ТЕКСТ 16 >> 狼 – Вълк (古文)


ТЕКСТ 17 >> 黔之驴 – Магарето от Гуейджоу (古文)


ТЕКСТ 18 >> 子曰 – Учителят казал (古文)


.