Да обичаш лотоси - 爱莲说 (古文)

Текст на старокитайски език:

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱宜乎众矣。

Превод на съвр. китайски език:

水中和陆地上各种草树木的花,值得喜爱的很多。东晋的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人很喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花,(因为)它从淤泥里长出来却不沾染污秽,在清水里洗涤过,但是并不显得妖媚,它的茎中空外直,不缠生藤蔓,不旁出冗枝,香气远播,越发清幽,笔挺而洁净地立在水中,人们只能在远处观赏,却不能随意地玩弄。

我认为菊,是花中的隐士;牡丹,是花中富贵的花;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明之后就很少听说了。对于莲花的喜爱,同我一样的还有谁呢?对于喜欢牡丹,当然有很多人了!

Превод на български език:

Сред цветята, които растат на водата и сушата, тревите и дърветата, тези, които радват хората, са изключително много. Тао Юенмин от династия Дзин единствен харесвал хризантемите. От времето на рода Ли, основател на династия Тан, насам, хората особено са обичали божура. Само аз обичам това, че лотосът излиза от калните води и чистите вълнички го отмиват, а той не кокетничи; в сърцевината си е проходим, а отвън е прав, не се увива около други растения и не пуска разклонения. Ароматът му отдалече се усеща още по-чист; издига се стройно и право нагоре, може да се съзерцава от далеч, но не може да го достигнеш с ръка.

Аз наричам хризантемата отшелника сред цветята, божурът е аристократът сред цветята, а лотосът е благородникът. Ех, това да обичаш хризантема, след Тао Юенмин рядко се е чувало за това. А това да обичаш лотоси, кой друг освен мен го споделя. Обичащите божурите, разбира се, са мнозинство.

.