Митичната птица (古文)

Текст на старокитайски език

鹓鶵

惠子相梁。庄子往见之。或谓惠子曰,庄子来代子相。于是惠子恐,搜于国中三日三夜恐。庄子往见之,曰,南方有鸟,其名为鹓鶵,子知之乎。

夫鹓鶵发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,[成玄英曰练实竹实也。武挺绪曰,练楝之借字]。非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鹓鶵过之仰而视之曰吓。今子欲以子之梁国而吓我耶。[姚鼐曰,记此语者,庄徒之陋]。

Превод на съвр. китайски език

惠子在梁国当宰相,庄子去看望他。有人告诉惠施说:“庄子到梁国来,想取代你做宰相。”于是惠子非常害怕,在国都搜捕三天三夜。庄子前去见他,说:“南方有一种鸟,它的名字叫鹓雏,你知道它吗?鹓雏从南海起飞飞到北海去,不是梧桐树不栖息,不是竹子的果实不吃,不是甜美的泉水不喝。在这时,一只猫头鹰拾到一只腐臭的老鼠,鹓雏从它面前飞过,猫头鹰仰头看着它,发出‘吓’的怒斥声。现在你也想用你的梁国来恐吓我吗?”

Превод на български език

Митичната птица Юен Чу

Хуей Дзъ бил министър на царство Лян. Джуан Дзъ възнамерявал да отиде да го види. Някои хора казали на Хуей Дзъ, че Джуан Дзъ идвал с цел да му отнеме мястото на министър. Затова Хуей Дзъ се уплашил.

Търсил го из царството 3 дни и 3 нощи. Джуан Дзъ се срещнал с него и му казал: „На юг има една птица, нарича се Юен Чу, Вие знаете ли за нея?”

Ех, знаете ли, тази птица излита от Южното море и долита до Северното. Ако не срещне дървото на феникса, няма да спре. Ако няма бамбукови семена, няма да се храни, [Чън Сюен Ин казва: „Това са бамбукови семена.”, У Тин Сю казва: “ 练 е зает от йероглифа 楝”]

Ако не е вода от сладък извор, няма да пие. След това една сова хванала разложен плъх, птицата Юен Чу минала покрай нея, совата вдигнала глава, погледнала я и казала: „Хъ”.

Днес Вие искате да ме пропъдите от Вашето царство Лян. [Яо Най казва: „Така написана, историята звучи обидно(вулгарно).”]


.