Нулев тон (фонетика и фонология)

Нулевият тон в китайския език е загубата на етимологичния тон на дадена сричка, когато тя влезе в състава на дума, словосъчетание или изречение. Освен тона, промяна претъпяват и инициалът, финалът, продължителността и силата на звучене на сричката. Слухово тази промяна се възприема като много по-кратко и по-леко звучене, в сравнение с това, което сричката има когато е в своя етимологичен тон. Според статистиката, в съвременния китайски език на всеки 5-7 изговорени думи се пада по една в нулев тон, ето защо правилното му заучаване е особено важно, в противен случай може да се предизвика не просто неправилно произношение, но и недоразумение в смисъла.

Особености на артикулацията на нулевия тон:

Квантитетът

Квантитетът е почти наполовина по-къс, отколкото при сричките в етимологичен тон – това е основната особеност на нулевия тон в путунхуа, напр. 妈妈,婆婆,奶奶,妹妹;

Височината

Височината на нулевия тон няма собствена стойност, а зависи от тоналната стойност на предходната сричка. В общи линии, той е сравнително висок след трети /полутрети/ тон и неговата крива е възходяща, и сравнително нисък след всички останали тонове, с низходяща крива.

Тембърът

Тембърът на сричките в нулев тон също е повлиян от скъсеното време за артикулация. По отношение на инициала, това влияние се изразява в леката промяна към звучност при съгласните, напр.: 好吧; 他的; 两个; 看见; 说着; 日子

По отношение на финала, най-характерната особеност е тенденцията към осредняване на гласните, поради факта, че езикът няма време да достигне мястото за учленение, а понякога някои гласни дори могат да отпаднат: 头发; 回来; 妹妹;棉花; 大方; 眉毛;哥哥; 记得; 心思;本事; 豆腐; 东西; 出去; 面子; 石头

Интензитетът

Интензитетът на сричката в нулев тон е тясно обвързан с нейния кванитет, и като цяло се изразява в малкият заряд или потенциал, който тя има, а не толкова с промяна в децибелите при нейната артикулация. Важно е да се запомни, че нулевият тон не е самостоятелен пети клас в китайския език, и йероглифът 声от轻声не означава „тон” (声调), а по-скоро „звук, звучене” (声音). По същият начин йероглифът 轻отразява субективното човешко усещане за „леко” звучене на сричката, но тази „лекота” е комплексна и е обвързана с гореизброените четири фактора.


СЛЕДВАЩ: УРОК #9 >> Еризация – особености на артикулацията, функции.


.