Преводи

Преводи

Преводи от китайски на български език – уроци, статии и уч. материали свързани с китайската култура, литература и език:


ПРЕВОД 1 >> Плодовете и сезоните (стихотворение)


ПРЕВОД 2 >> 老鼠爱大米 – Както мишле обича ориз (Песен)


ПРЕВОД 3 >> Изкуството на войната – Сун Дзъ – 孫子兵法


ПРЕВОД 4 >> История на България – 保加利亚共历史


ПРЕВОД 5 >> Казанлъшката гробница 卡赞勒克的色雷斯人墓


ПРЕВОД 6 >> Мадарски конник – 马达拉骑士浮雕


ПРЕВОД 7 >> Сун Дзъ – „Трактат за музиката“ 荀子 《乐论》


ПРЕВОД 8 >> Превод на част от романа “Речни заливи” 水浒


ПРЕВОД 9 >> Превод на поезия


ПРЕВОД 10 >> Дао Дъ Дзин – 道德经


ПРЕВОД 11 >> „И-Дзин” 易经 – Книга на Промените


.