Прояви на скрито писане - 潜在写作 (литература)

Заражда се тенденция на скрито писане, която продължава до 80-те години – не достига до официалните издания, преписвана на ръка, по-живо, по-ярко, характеризира се с многопластовост, самиздат, литература на чекмеджето, интуитивна. Алтернативна на тогавашната официална, силно политизирана литература.

Шън Цунуън – изповедни бележки, където описва чувствата си в навечерието на създаването на нов Китай.

Културна революция 1966-1976г. – цел да се наложи комунистически режим, да се премахнат капиталистически, традиционни и културни елементи; формиране на Червената армия; унищожаване на исторически реликви и артефакти; затворени всички книжарници със забрана за продажба на книги с изключение „Цитатите на Мао”. Публикувани са около 100 романа, повечето посветени на самата революция, както и 9 драми, преработени главно от Дзян Цин.

По време на Културната революция се разпространява най-вече в средите на литературни обединения от синове на 干部, 内部交流 най-вече западна л-ра, автори-модернисти.

Гуо Шъ’ин – син на Гуо Можуо, достъп до забранена л-ра. През 62г. в Пекинския университет заедно със свои състуденти основават лит. клуб „Обществото Х” за свободен обмен на поеми, мисли, разсъждения, не е политическо насочено, не е революционерско. 66г. клубът е разтурен, членовете са арестувани или убити. Друг литературен салон е 太阳 (член е 食指).

Шъ Джъ – „相信未来” и „北京四点八分列车” за 知识青年, толкова е влиятелно, че стига до Дзян Цин, арестуван е.

Хуан Сиан – дисидентски настроен; критикува остро политиката – получава три години затвор; живее в САЩ и до сега няма право да публикува в Китай;

丰子恺 – писател с будистки уклон, негово творческо кредо е „временно да се откъсне от тленния свят”; темите му са откъснати от общата социална атмосфера; използва метафората 机器 хора-машини, автоматизирани; използва странни, низвергнати герои, подобно на тези от Джуандзъ и Лиедзъ, неподправени, естествени; „манхуа” карикатури; детска тематика – призив да сме като тях.


СЛЕДВАЩ УРОК 30 >> Литературата след културната революция 文化革命 – основни проблеми и насоки; репортажна литература 报告文学, литература на белези от рани 伤痕文学, литература в търсене на корените 寻根文学 и др.


.