дифтонги

Видове финали в китайския език (фонетика и фонология)

В китайския език има общо 39 финала, които според своята структура се разделят на три подвида – прости финали (монофтонги) и сложни финали (дифтонги […]

Прочетете ОЩЕ >