драма

Класическа китайска драма (литература)

От древността няма много цялостни произведения, имало е театрални представления, имаме сведения от пр.н.е., където се вижда, че са се разигравали сюжети, но драматургична […]

Прочетете ОЩЕ >

Материали по китайска литература

Уроци и учебни материали – древна, средновековна и съвременна китайска литература:

Прочетете ОЩЕ >