еризация

Еризация (фонетика и фонология)

Сред съществуващите в китайския език прости финали (монофтонги) има един ретрофлексен (卷舌韵母), който не се свързва с никакъв инициал, а самостоятелно образува сричка.

Прочетете ОЩЕ >