Записки на историка

Историография – фигурата на Съма Циен (литература)

1) Най-първите надписи (върху кости 甲骨文) са свързани с летописа или с историята. Присъства датата, съдържанието и сбъдването. Това са протоформи на йероглифи, не […]

Прочетете ОЩЕ >

Чуски строфи – 楚辞 (литература)

Княжество/Царство Чу заемало обширни територии. Те са потомци на династия 夏.Потомците на династиите преди 周 са били прокудени на запад. 周 не обичат 夏.

Прочетете ОЩЕ >

Обзор на китайската художествена литература

Със своята 3000 годишна история китайската литература представлява единствената писмена традиция на велика древна цивилизация, която е съхранила своите извори, в спокойно себеупование е […]

Прочетете ОЩЕ >