интернет

Пътуване до Китай: какво трябва да знаем предварително?

Много отлагах писането за Китай, тъй като когато трябва да определя с няколко думи тази огромна страна, мислите ми поемат по много и хаотични […]

Прочетете ОЩЕ >

安装网络 – Инсталиране на Интернет (урок)

安装人员:你好,是你需要网络安装服务吗? 林娜:是,请进。 安装人员:安装以前,你得先签一下这个协议。 林娜:好,我看一看这个协议。

Прочетете ОЩЕ >