йероглифна писменост

Опростяването на традиционната китайска писменост

Опростяването на традиционната китайска писменост протича главно по два начина. Единият е чрез намаляване на броя на чертите в йероглифа. Това става, като един […]

Прочетете ОЩЕ >

Възприятие на китайската писменост

За разлика от фонетичната писменост, построена на принципа на фиксиране на звученето на речта, китайската йероглифна писменост се отнася към лингвистичните единици без непосредствено […]

Прочетете ОЩЕ >