класификация на гласните

Вокална система на китайския език (фонетика и фонология)

Класификацията на гласните се извършва според трите основни аспекта на тяхната артикулация:

Прочетете ОЩЕ >