Ли Бай

Ли Бай, Ду Фу, Уан Уей (литература)

Уан Уей (701-761) поет и художник – за неговото творчество се казва 诗中有画,画中有诗; будист, развито чувство за участие в обществения живот. Уан Уей е […]

Прочетете ОЩЕ >

Юефу 乐府 – ранни и късни (литература)

Жанрът юефу се появява през династия Хан (3-ти век пр.н.е. – 3-ти век н.е.) и носи името на Музикалната палата, създадена през 120 г. […]

Прочетете ОЩЕ >

Обзор на китайската художествена литература

Със своята 3000 годишна история китайската литература представлява единствената писмена традиция на велика древна цивилизация, която е съхранила своите извори, в спокойно себеупование е […]

Прочетете ОЩЕ >

中秋节 – Празникът на есента (урок)

丽莎: 小云,中秋节快乐! 小云: 中秋节快乐!丽莎,中秋节是个团圆的节日,我爸爸妈妈请你去我们家过节。

Прочетете ОЩЕ >