лоши вести

Добрите вести не напускат вратата, а лошите се ширят надалеч: 好事不出门,恶事传千里 (урок)

A: 张路,今天你准备给大家讲哪个俗语呢? B: 今天我给大家准备的俗语是“好事不出门,恶事传千里”。 A: 这个俗语是什么意思呢?你快给大家讲讲吧。

Прочетете ОЩЕ >