мотивираност

Мотивираност на значението на устойчивите словосъчетания (фразеология)

Паремия – устойчива фраза, която означава съждение. Представлява логическо отношение между понятия, свързани и съотнесени към определена ситуация. За разлика от изречението, паремиите са […]

Прочетете ОЩЕ >