нулев тон

Нулев тон (фонетика и фонология)

Нулевият тон в китайския език е загубата на етимологичния тон на дадена сричка, когато тя влезе в състава на дума, словосъчетание или изречение.

Прочетете ОЩЕ >