омографи

Лексикална омонимия в китайския език (лексикология)

Омоними 同音词 По начало под омоними разбираме думи, които са еднакви по звучене и различни по значение. В нашите езици се интересуваме главно от […]

Прочетете ОЩЕ >