префиксация

Словообразувателна афиксация (лексикология)

Афиксацията представлява най-слаборазвитият морфологичен словобразувателен начин в китайския език; въпреки това, афиксалните типове не са слабопродуктивни – особено тези за резултативни глаголи и съществителни.

Прочетете ОЩЕ >