протеза

Фонетични изменения в потока на речта (фонетика и фонология)

Ако бъде разгледана изолирано, фонетичната система на китайския език в основата си се състои от инициал, финал и тон, влизащи в състава на сричката. […]

Прочетете ОЩЕ >