Сергей Старостин

Фонетични особености на древния китайски език (фонетика и фонология)

Според разработките на руския синолог Сергей Старостин (1953 – 2005) – виден лингвист, полиглот, специалист в областта на компаративистиката /сравнителното езикознание/.

Прочетете ОЩЕ >